Statü Endişesi / Alain De Botton’dan Alıntılar

  • Derinlerde bir yerlerde herkes saygı görmek için kıvranır.
  • Para ve mevki sahibi olmanın adam olmakla, tersinin ise, hiç olmakla eşdeğer olduğu bir zamanda yaşamaktayız.
  • Egomuz bir balon. Sönmemesi için sürekli sevgi ve takdir gerekiyor, tersi olursa sönüp gidiyor.
  • Peki neden yüksek mevkidekilere saygı duyuyor, küçüklere tepeden bakıyoruz?Toplumsal konumla, insani değerlerin ilintili olduğuna dair züppece bir ısrarımız var.

  • Züppeler (Snop) bizim kim olduğumuzla değil, statümüzle ilgilenir. Koşullu ilgi, şefkat canımızı sıkar.Snoplar, insanları değerlendirirken statü odaklı bir yaklaşım sergilerler. Basın da, bu duyguları körükler.Yüksek mevkidekileri değerli bulup diğerlerini aşağılamanın ardında, bir korku yatmaktadır.
  • Kendi duruşundan emin olanların başkalarını aşağılamaya ihtiyaçları yoktur.Etrafındakilerin kendisine layık olmadığını düşünen insan, aşağılık kompleksi duyuyordur ve bu değerler diğer nesle aktarılır.
  • “Neye ne kadar sahip olma” duygusu psikolojimizin ağırlık merkezi oldu. Kendimizi, eşitimiz gördüğümüz kişilerle karşılaştırarak sınırı belirler ve eşitlerimizi kıskanır hale geldik.
  • Kapitalist toplumda kitle iletişim araçları beklentileri körüklemektedir.Bireyleri sürekli tetikleyerek,başarılarını yetersiz bulmaktadır.
  • Ne iş yaptığımız sorusuna vereceğimiz cevap, insanların bize ne anlam yükleyeceğini belirler olmuştur.

Alain De Botton / Sel Yayınları

Çeviren: Ahu Sıla Bayer
Yayın Yılı: 2013
336 sayfa
Kitap Kağıdı
13,5×19,5 cm
Karton Kapak
ISBN:9755702334
Dili: TÜRKÇE

http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=89068&sa=169578318

https://www.goodreads.com/book/show/17311740-stat-endi-esi